Oferta

  • Przygotowanie oferty klienta dedykowanej dla wybranego rynku . W tym tworzenie prezentacji produktowej (opisy produktów, katalogi itd.), obliczenie kosztów logistycznych, tworzenie przejrzystych cenników;
  • Organizacja bezpośrednich spotkań handlowych z potencjalnymi Kontrahentami w ich siedzibach oraz w siedzibie Producenta w celu pełnej prezentacji produktowej i ustalenia warunków współpracy
  • Organizacja imprez promujących dany produkt lub markę, co daje możliwość prezentacji oferty większej grupie potencjalnych kontrahentów: eventy biznesowe, targi, misje handlowe.
  • Regularny kontakt telefoniczny i e-mailowy z pozyskanymi klientami w celu zwiększania zakresu współpracy i dbania o jakość i ciągłość realizacji dostaw.
  • Kompleksowa obsługa zamówień, ustalanie realizacji, terminów dostaw w oparciu o bieżące możliwości i cykle produkcyjne,
  • Stała praca nad strategią pozyskiwania nowych kontrahentów, ulepszanie dystrybucji produktów na danym rynku zbytu
  • Wsparcie w zakresie dokumentacji, tworzenia ramowych umów współpracy w oparciu o ustalone warunki między stronami.
  • Pomoc w zakresie rozliczeń, dobrania instrumentów zabezpieczających rozliczenia w transakcjach międzynarodowych